"NASZA świetlica"

Realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Projekt jest kontynuacją działań podjętych w poprzednich latach. Jest skierowany do dzieci i młodzieży mieszkających w rejonie Osiedla Główna. Do świetlicy przychodzą dzieci  głównie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Mają tu okazję odrobić lekcje, wspólnie się pobawić i wziąć udział w różnych ciekawych zajęciach, dzięki czemu mogą odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Biorą też udział w zajęciach socjoterapeutycznych, w trakcie których między innymi mogą odkrywać swoje mocne strony i uczyć się wykorzystywać je w życiu codziennym, uczyć się nazywać i rozmawiać o swoich emocjach, panować nad złością i rozwiązywać konflikty. 

„Pomyśl, powiedz, poczuj, zaufaj, działaj”

Realizowany w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

„Pomyśl, powiedz, poczuj, zaufaj”

Realizowany w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

„Powiedz, poczuj, zaufaj”

Realizowany w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

„Uczę się siebie i otaczającego świata”

Realizowany w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Poznania.

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej

"Razem na Głównej"

Mariacka 15

61-012 Poznań

KRS: 0000408552

RACHUNEK: 77 1160 2202 0000 0002 1039 1739

email: razemnaglownej@gmail.com