Projekt "Senior w teatrze"

Realizowany od 01.03.2017r. do 31.12.2017r.

W ramach projektu przewidziana jest organizacja wyjść do teatrów poznańskich dla seniorów uczestniczących w Klubie Seniora "Razem na Głównej".

Projet współfinansowany ze środków Maista Poznania.

Klub Seniora "Razem na Głównej"

Realizowany od 01.02.2017r. do 31.12.2017r.

Projekt skierowany jest do seniorów mieszkających na Osiedlu Główna, którzy chcą w miłej i przyjaznej atmosferze spędzić wolny czas.

Spotkania klubowe odbywają się w poniedziałk i środy od 15:30 do 18:30 (w okresie letnim od 16:00 do 19:00).

Ponadto w ramach projektu przewidziane są wyjścia kulturale, zajęcia artystyczne, wyjścia rekreacyjno - sportowe i zajęcia ruchowe. Seniorzy będą mogli uzyskać wsparcie psychologa, a także skorzystać z porad specjalistów: prawnika, lekarza ... . Przewidziane są również dni na zajęcia tematyczne - gry i zabawy, karaoke itp. - wszystko w zależności od inwencji samych seniorów.

 

Do Klubu można przystąpić w dowolnym momencie trwania projektu. Udział w działaniach jest bezpłatny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Projet współfinansowany ze środków Maista Poznania.

"Karnawał z seniorami"

Realizowany od 09.01.2017r. do 31.01.2017r.

W ramach projektu Seniorzy uczesticzący w poprzednich działaniach przygotowali imprezę karnawałową dla innych seniorów z Osiedla Główna. Seniorzy przygotowali ozdoby sali, plakat, a także razem z dziećmi ze świetlicy - maski karnawałowe dla gości. Zorganizowany był również konkurs kulinarny na potrawy przygotowane przez uczestników zakończony wybraniem najlepszej potrawy i wręczeniem nagród. 

Projet współfinansowany ze środków Maista Poznania.

"Razem na Głównej"

Realizowany od 31.10.2016r. do 31.12.2016r.

Projekt skierowany jest do seniorów z Osiedla Główna. W trakcie zajęć przewidziane są wyjścia kulturalne (do kina, teatru, filharmonii...) oraz integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne z dziećmi ze świetlicy tworzenie ozdób świątecznych, upominków, a także naukę obsługi nowych technologii.

Projet współfinansowany ze środków Maista Poznania.

Wciąż aktywni i twórczy

Realizowany od 01.08.2016r. do 28.10.2016r.

Projekt skierowany jest do seniorów zamieszkujących rejon Osiedla Główna, chcących aktywnie i twórczo spędzić czas w miłej i przyjaznaj atmosferze. W ramach projektu przewidziane są:

- Zajęcia ruchowe – spacery, wyjścia na siłownię w parku przy ul. Nadolnik itp., zapobiegające pomniejszaniu się objętości płuc, utrzymujące prawidłowe napięcie mięśniowe, zapobiegające obniżaniu się masy mięśniowej, zmniejszające napięcie psychiczne.

- Zajęcia rekreacyjno – sportowe: wyjścia na basen, na kręgle  itp., pozwolą na podtrzymanie sprawności fizycznej i ukazanie nowych form spędzania czasu wolnego, z których z przyczyn materialnych seniorzy z Osiedla Główna często nie są w stanie korzystać. Będą też okazją do czerpania przyjemności i radości ze spędzanego wspólnie czasu.

Zajęcia artystyczne – prowadzone przez plastyka pozwolą realizować indywidualne zainteresowania.

- Spotkania z psychologiem - zajęcia relaksacyjne rozwijające umiejętność popranego oddychania, zmniejszające napięcie mięśniowe, działające wyciszająco.

Indywidualne spotkania z psychologiem – umożliwiające omówienie i przepracowanie problemów oraz trudności Spotkania te będą się odbywały poza godzinami otwarcia Klubu.

Aktywność własna w Klubie – w projekcie przewidziane są dni, pozwalające na samodzielne zagospodarowanie czasu wolnego seniorów, pogłębianie więzi między uczestnikami, umożliwiające wymianę poglądów i doświadczeń oraz spędzanie czasu w przyjaznej atmosferze. W dni przeznaczone na aktywność własną seniorów, przewidziane są również zajęcia usprawniające pamięć – gry i zabawy towarzyskie (karciane, planszowe, edukacyjnej, kalambury, krzyżówki) mające na celu pobudzenie zdolności intelektualnych, pełnią również funkcję integracyjną.

- Imprezy okolicznościowe – mające na celu integrację seniorów, budowanie więzi społecznych, w tym również międzypokoleniowych we współpracy ze świetlicą socjoterapeutyczną, pozwalające zaprezentować własne zdolności (kuchenne, muzyczne, taneczne, literackie itp.), w zależności od okoliczności – połączone także z wieczorkiem tanecznym, co dodatkowo sprzyjać będzie poprawie sprawności fizycznej. Imprezy odbywać się będą w dni przeznaczone na aktywność własną seniorów lub poza czasem otwarcia Klubu – w świetlicy.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Poznania.

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej

"Razem na Głównej"

Mariacka 15

61-012 Poznań

KRS: 0000408552

RACHUNEK: 77 1160 2202 0000 0002 1039 1739

email: razemnaglownej@gmail.com