Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej „Razem na Głównej” powstało w styczniu 2012 roku- jest owocem zaangażowania społecznego mieszkańców oraz przyjaciół Osiedla Główna. Od stycznia 2013 roku stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, współfinansowaną ze środków Miasta Poznania, która skupia się na działalności profilaktycznej oraz na wyrównywaniu i kompensowaniu niedoborów w zakresie społecznym, emocjonalnym i intelektualnym. Stowarzyszenie realizowało także projekty edukacyjne, wakacyjne oraz projekt profilaktyczne. W dniu 7 stycznia 2015 roku Stowarzyszenie otrzymało status OPP. 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej

"Razem na Głównej"

Mariacka 15

61-012 Poznań

KRS: 0000408552

RACHUNEK: 77 1160 2202 0000 0002 1039 1739

email: razemnaglownej@gmail.com